پرونده‌های صوتی

سوره مبارک حاقه. دو جلسه کامل. استاد علی صبوحی.

رایگان – اضافه‌ به سبد

دو جلسه ارائهٔ سورهٔ مبارک قلم توسط استاد علی صبوحی. تیر ماه ۹۲.

40,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری سوره مبارک نوح توسط استاد علی صبوحی.

30,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک معارج توسط استاد علی صبوحی. سال ۱۳۹۲.

30,000 ریال – اضافه‌ به سبد

۲ جلسه ارائه کامل سورهٔ مبارک جن + جزوهٔ فرایند تدبر سوره. استاد علی صبوحی. اسفند ۹۱.

40,000 ریال – اضافه‌ به سبد

تدبر در سورهٔ مبارک مزمل. اولین ارائه استاد صبوحی در هیأت قرآن و عترت. اسفند ۹۱.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد