پرونده‌های صوتی

جلسه سوم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۳۲ تا ۴۰ توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه دوم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۲۱ تا ۳۱ توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سوره مبارک نور، جلسهٔ اول، ۱۳ دی ۹۴. ارائهٔ آیات ۱ تا ۱۹ سورهٔ مبارک نور توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

مرور از ابتدای سوره تا تا آیهٔ ۴۰. ارائهٔ آیات ۴۱ تا ۶۹ و اتمام ارائه سوره.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

فایل صوتی جلسه سوم سوره مبارک عنکبوت - مرور آیات ۱-۲۷. ارائهٔ آیات ۲۸ تا ۴۰.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

فایل صوتی جلسه دوم سوره مبارک عنکبوت-مرور آیات 1-11 و ارائه آیات 12-27

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه اول ارائه سوره مبارک عنکبوت توسط استاد علی صبوحی مقدمه پیرامون علت و ضرورت تبدیل جلسات هفتگی به ماهانه. ارائهٔ آیات اول تا یازدهم سوره مبارک عنکبوت.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

توضیحات استاد صبوحی پیرامون چرایی تبدیل جلسات هفتگی به جلسهٔ ماهانه

رایگان – اضافه‌ به سبد

فایل ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارکهٔ یس توسط حجت الاسلام علی صبوحی- جلسه سوم. 7 تیر۱۳۹۴.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد