پرونده‌های صوتی

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک جاثیه، جلسهٔ اول: آیات ۱ تا ۱۳. استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ آیات ۱۷ تا آخر سورهٔ مبارک دخان توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک دخان. ارائهٔ کلام اول، آیات ۱ تا ۱۶.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۲۹ تا آخر توسط استاد علی صبوحی. ۷ شهریور ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سورهٔ مبارک فاطر، ارائهٔ تدبری آیات ۱۵ تا ۲۸ توسط استاد علی صبوحی. ۱۰ مرداد ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسهٔ دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک فاطر توسط استاد علی صبوحی، با تأکید بر آیات ۱۰ تا ۱۴. یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری آیات ۱ تا ۹ سورهٔ مبارک فاطر توسط استاد علی صبوحی. ۹ خرداد ۹۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه پنجم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۵۸ تا آخر توسط استاد علی صبوحی

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه چهارم تدبر در سوره مبارک نور. ارائه آیات ۳۵ تا ۵۵ توسط استاد علی صبوحی

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد