پرونده‌های صوتی

اثبات ولایت الله و ولایت فقیه از منظر قرآن، حدیث و عقل - جلسه دوم

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

سیاست خارجی و ولایت کفار از منظر قرآن، ۳۱ شهریور ۹۶. جلسه اول، سوره مائده آیات ۵۱ تا ۵۷.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه سوم و آخر ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. ۳۱ خرداد ۹۶ مطابق با ۲۶ رمضان ۱۴۳۸. سورهٔ مبارک زخرف، آیات ۵۷ تا آخر.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. آیات ۲۶ تا ۵۶. به همراه یک مقدمه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و یک مؤخره پیرامون جایگاه ولایت فقیه و ورود به ماه مبارک رمضان.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه اول ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. آیات اول تا ۲۵.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسه سوم و آخر سورهٔ مبارک فرقان. مرور آیات اول تا ۵۲ و ارائهٔ آیات جدید توسط استاد علی صبوحی. پرسش و پاسخ مختصر در فایل مجزا که در ابتدای جلسه سوره مبارک زخرف مطرح شد.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ سورهٔ مبارک فرقان توسط استاد علی صبوحی. آیات ۲۰ تا ۵۲.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک فرقان. جلسه اول. استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد

جلسهٔ دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک جاثیه، آیات ۱۴ تا آخر، توسط استاد علی صبوحی.

20,000 ریال – اضافه‌ به سبد