پرونده‌های صوتی

اثبات ولایت الله و ولایت فقیه از منظر قرآن، حدیث و عقل - جلسه دوم

سیاست خارجی و ولایت کفار از منظر قرآن، ۳۱ شهریور ۹۶. جلسه اول، سوره مائده آیات ۵۱ تا ۵۷.

جلسه سوم و آخر ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. ۳۱ خرداد ۹۶ مطابق با ۲۶ رمضان ۱۴۳۸. سورهٔ مبارک زخرف، آیات ۵۷ تا آخر.

جلسه دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. آیات ۲۶ تا ۵۶. به همراه یک مقدمه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و یک مؤخره پیرامون جایگاه ولایت فقیه و ورود به ماه مبارک رمضان.

جلسه اول ارائهٔ سورهٔ مبارک زخرف. آیات اول تا ۲۵.

جلسه سوم و آخر سورهٔ مبارک فرقان. مرور آیات اول تا ۵۲ و ارائهٔ آیات جدید توسط استاد علی صبوحی. پرسش و پاسخ مختصر در فایل مجزا که در ابتدای جلسه سوره مبارک زخرف مطرح شد.

ارائهٔ سورهٔ مبارک فرقان توسط استاد علی صبوحی. آیات ۲۰ تا ۵۲.

ارائهٔ تدبری سورهٔ مبارک فرقان. جلسه اول. استاد علی صبوحی.

جلسهٔ دوم ارائهٔ سورهٔ مبارک جاثیه، آیات ۱۴ تا آخر، توسط استاد علی صبوحی.